ติดต่อ

เวลามีอาการเจ็บป่วยไม่สบาย บางครั้งที่เราไม่อยากไปพบแพทย์  อาจซื้อยากินเองได้ในบางครั้ง แต่หารู้ไม่ ยา หลายชนิดเป็นอันตรายต่อร่างกาย แลำทำให้มีอัตรายเป็นพิษกับอวัยวะหรือได้รับยาไม่ตรงกับโรค เราควรศึกษาลายละเอียดให้มากก่อนทาน  

สนับสนุนข้อมูลโดย w88v2.com

cr.. Health Coach Natalie

คู่มือการใช้ยา การจำแนกหมวดหมู่ของยา การใช้ยาก่อนอาหาร และหลังอาหาร เวลาเรามีอาการเจ็บป่วยไม่สบาย อาจมีบางครั้งที่เราไม่อยากไปพบแพทย์ ด้วยสมัยนี้สามารถเปิในอินเตอร์เน็ตแล้วซื้อยากินเองได้ แต่คุณรู้มั้ยว่า ยาหลายชนิดจัดเป็นยาอันตรายอาจเกิดผลเสียต่อร่างกาย หรือก่อให้เกิดพิษกับอวัยวะหรือได้รับยามไ่ตรกับโรคที่เป็นอยู่ก็ไม่สามารถรักษาโรคได้

Close Menu