ติดต่อ

เวลามีอาการเจ็บป่วยไม่สบาย บางครั้งที่เราไม่อยากไปพบแพทย์  อาจซื้อยากินเองได้ในบางครั้ง แต่หารู้ไม่ ยา หลายชนิดเป็นอันตรายต่อร่างกาย แลำทำให้มีอัตรายเป็นพิษกับอวัยวะหรือได้รับยาไม่ตรงกับโรค เราควรศึกษาลายละเอียดให้มากก่อนทาน  

สนับสนุนข้อมูลโดย w88v2.com