ติดต่อ

เวลามีอาการเจ็บป่วยไม่สบาย บางครั้งที่เราไม่อยากไปพบแพทย์  อาจซื้อยากินเองได้ในบางครั้ง แต่หารู้ไม่ ยา หลายชนิดเป็นอันตรายต่อร่างกาย แลำทำให้มีอัตรายเป็นพิษกับอวัยวะหรือได้รับยาไม่ตรงกับโรค เราควรศึกษาลายละเอียดให้มากก่อนทาน  

120/19, Nguyễn Kim, Quận 10, Phường 7, Quận 10, Hồ Chí Minh, เวียดนามQM76+4J Phường 7, District 10, Ho Chi Minh City, เวียดนาม+84 90 348 60 46

สนับสนุนข้อมูลโดย w88v2.com

Close Menu