You are currently viewing องค์การเภสัชกรรม จัดเตรียมผลิตยาต้านเชื้อไวรัสโควิด-19

องค์การเภสัชกรรม จัดเตรียมผลิตยาต้านเชื้อไวรัสโควิด-19

องค์การเภสัชกรรม มีความพร้อมในการผลิตยาต้านเชื้อไวรัส T-705 หรือฟาวิพิราเวียร์ เป็นยาต้านเชื้อไวรัสที่ปรับปรุงโดยประเทศญี่ปุ่น มีคุณภาพมากสำหรับการรักษาโรคติดเชื้อโควิด-19 พร้อมสำรองยาฟาวิพิราเวียร์ไว้แล้ว 40,000 เม็ด รองรับคนไข้ได้โดยประมาณ 800 คน

T-705 ยาต้านเชื้อไวรัส

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ได้หายาต้านเชื้อไวรัสที่มีคุณภาพสำหรับการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) โดยได้มีการหาและสำรองยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) หรือที่รู้จักกันในชื่อ T-705 หรือ Avigan เป็นยาต้านเชื้อไวรัสที่พัฒนาโดยบริษัทฟูจิฟิล์ม โตยามะเคมิคอล ประเทศญี่ปุ่น ยาดังกล่าวมีฤทธิ์สำหรับในการยับยั้ง RNA-dependent RNA polymerase ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ทำให้เชื้อไวรัสไม่สามารถที่จะเพิ่มจำนวน และกระจายไปทั่วร่างกายได้

เมื่อกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ได้มีการศึกษาแบบสุ่มในประเทศจีนเพื่อทำการทดสอบการรักษาโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) และในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 สำนักงานบริหารผลิตภัณฑ์ทางด้านการแพทย์จีน ได้ให้การรับประกันว่ายาดังกล่าวเป็นยาต้านเชื้อไวรัสที่มีคุณภาพต่อต้านโรคนี้ได้ ขณะนี้เมืองจีนเริ่มมีการผลิตยาชื่อสามัญฟาวิพิราเวียร์ ปัจจุบันได้ร่วมกับกรมควบคุมโรคสำรองยาดังกล่าวไว้แล้วปริมาณ 40,000 เม็ด สามารถรองรับคนไข้ได้ราวๆ 800 คน

รวมทั้งได้ติดต่อประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบในต่างประเทศ เพื่อนำเข้าวัตถุดิบมาศึกษาค้นคว้าพัฒนาและผลิตยาดังกล่าวแล้วด้วย และองค์การฯ มีศักยภาพ และพื้นที่การผลิตสามารถที่จะผลิตยาดังกล่าวตามมาตรฐานการผลิตที่ดี GMP ถ้ามีการจัดหาวัตถุดิบเข้ามาได้

นอกจากนี้ องค์การฯ ได้เร่งกำลังในการผลิตยาต้านเชื้อไวรัสเอดส์ Lopinavir/rito- navir และไข้หวัดใหญ่ Osel- tamivir ซึ่งเป็นยาที่โรงพยาบาลราชวิถีใช้รักษาคนไข้โค วิด-19 ได้ผล สามารถรองรับคนไข้ได้ถึง 2 แสนคน รวมทั้งมีการผลิตยา Chloroquine ซึ่งใช้เป็นยารักษามาลาเรีย ผลิตขึ้นคลังได้ในเดือนเมษายนนี้

“องค์การฯ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักเพื่อความมั่นคงทางยา และเวชภัณฑ์ของประเทศที่ทันสมัย ภารกิจหนึ่งที่สำคัญคือการศึกษาเรียนรู้ ปรับปรุง พัฒนาการผลิต รวมทั้งจัดหายาและเวชภัณฑ์ ให้กับระบบสาธารณสุขของประเทศ เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19” ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมกล่าว

นอกจากนี้แล้วเราสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาโดยการใส่ผ้าปิดจมูกทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ หากไม่มีธุระไม่ควรออกจากบ้าน สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงควรกักตัวไว้อย่างน้อย 14 วัน ในช่วงเวลานี้คุณสามารถหาเงินจากการเล่นคาสิโนออนไลน์ได้ง่ายๆ จากแหล่ง รวมลิ้งทางเข้า w88 ที่รวมความสนุกครบรสไว้ในที่นี่ที่เดียว