You are currently viewing “เก็บยา” อย่างไรให้ถูกวิธี ไม่ให้ยาเสื่อมสภาพเร็ว

“เก็บยา” อย่างไรให้ถูกวิธี ไม่ให้ยาเสื่อมสภาพเร็ว

ในบ้านเรามักจะมียาสามัญประจำบ้านที่ติดตู้เก็บยาไว้สำหรับสมาชิกที่เล่น สล็อตออนไลน์ อยู่เป็นประจำ อย่างน้อยก็จะต้องมียารักษาโรคที่เป็นกันอยู่บ่อยๆได้แก่ ยาแก้ปวดอย่างพาราเซตามอล ยาใส่แผล ยาแก้แพ้ ท้องอืดท้องเสีย และบางบ้านอาจมียาหม่อง ยาที่ใช้เพื่อสำหรับการทาแผลฟกช้ำดำเขียวด้วย แม้กระนั้นแม้ว่ายาจะยังไม่หมดอายุ แต่ว่าถ้าหากเก็บยาผิดวิธี บางทีอาจเสื่อมสภาพลงก่อนจะถึงเวลาอันควรได้ ซึ่งนอกเหนือจากการที่จะไม่ได้ผลในการรักษาอย่างที่ควรเป็นแล้ว ยังอาจทำให้มีอันตรายต่อร่างกายได้อีกด้วย

แนวทางเก็บยาให้ถูกต้อง

  • เก็บยาเอาไว้ภายในอุณหภูมิปกติที่ไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส นอกจากยาที่ระบุชัดเจนว่าให้เก็บในตู้เย็น
  • ไม่เก็บยาไว้ในที่ที่ได้รับแสงแดด รวมทั้งมีอากาศชื้น ตัวอย่างเช่น ห้องน้ำ ขอบหน้าต่างห้องนอน ฯลฯ
  • เก็บยาในที่ที่พ้นมือเด็ก
  • ไม่ควรเก็บยาไว้ภายในที่ที่มีอากาศร้อน อย่างเช่น ในรถยนต์ หลังตู้เย็น ตู้อบ ตู้ไมโครเวฟ
  • ยาที่บรรจุใส่แผง ไม่ควรเก็บยาโดยการตัดแผงยาแยกเป็นเม็ดๆเพราะเหตุว่าจะไม่สามารถเช็กวันหมดอายุได้
  • ยานับเม็ดจากแพทย์ที่ไม่ได้อยู่ในแผงยา ไม่ควรนำมาใช้ภายหลังได้รับยาเกิน 12 เดือน

ก่อนรับประทาน และใช้ยาทาภายนอก จะต้องสังเกตวันเดือนปีที่หมดอายุให้ดี สังเกตประสิทธิภาพของยาให้ดีว่ายังอยู่ในสภาพสมบูรณ์เหมือนเวลาที่ได้รับมาครั้งแรกหรือไม่ สี กลิ่น รูปร่างของยาเปลี่ยนไปจากเดิมหรือไม่ ถ้ามีความผิดปกติ ไม่ควรบริโภค หรือถ้าหากไม่มั่นใจ สามารถนำยาไปปรึกษาเภสัชกรได้เช่นเดียวกัน