Buprenorphine

Buprenorphine (BYOO-pre-NOR-feen) ('bu-pre-'nor-feen) เป็นยา opioid ที่ใช้ในการรักษาอาการติดยาเสพติด opioid ในความเป็นส่วนตัวของสำนักงานแพทย์  Buprenorphine สามารถนำไปใช้ตามบ้าน  สิ่งนี้นอกเหนือจากข้อมูลทางเภสัชวิทยาและความปลอดภัยของ buprenorphine ทำให้การรักษาน่าดึงดูดสำหรับผู้ป่วยที่ติด opioids แต่มันก็แตกต่างจาก opioids อื่น ๆ ซึ่งมันเป็น opioid บางส่วน agonist คุณสมบัติของ buprenorphine นี้อาจอนุญาตให้; ความรู้สึกสบายน้อยลงและการพึ่งพาทางกายภาพ ศักยภาพที่ต่ำกว่าสำหรับการใช้ในทางที่ผิด  เพดานบนเอฟเฟ็กต์ opioid โปรไฟล์การถอนเงินค่อนข้างอ่อน…

Continue Reading
Close Menu